Regulamin zwiedzania

Zabytkowa Kopalnia Srebra

 • Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach trwa ok. 1 godziny
  i 45 minut, z czego ok. 60 minut spędza się pod ziemią na głębokości 40,5 metra. Zwiedzanie części podziemnej obejmuje trasę o długości łącznej 1740 m, z czego 270 m to przepłynięcie łodziami w chodniku wodnym. Głębokość wody w chodniku wodnym wynosi 80 – 85 cm. W wyrobiskach podziemnej trasy turystycznej występują odcinki o zaniżonej wysokości, w których poruszać się trzeba w pozycji pochylonej. Zjazd do podziemi odbywa się windą osobową.
 • Zakup biletów możliwy jest poprzez internetowy system sprzedaży biletów lub na miejscu, w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego.
 • Zaleca się zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, gdyż temperatura w części podziemnej jest stała i wynosi około 10 stopni Celsjusza.
 • Zwiedzanie podzielone jest na dwa etapy: część powierzchniową i część podziemną.
 • Maksymalna ilość osób w grupie zjeżdżającej na dół wynosi 25 osób. Większe grupy, w celu wejścia na trasę zwiedzania, są odpowiednio dzielone na miejscu w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego Zabytkowej Kopalni Srebra.
 • Przed zwiedzaniem prosimy o skorzystanie z toalet, znajdujących się w holu Kopalni, gdyż w części podziemnej nie ma możliwości skorzystania z nich.
 • Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i zużywania substancji odurzających.
 • Podczas zwiedzania części podziemnej, każdy turysta zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego. Zwiedzających poniżej 130 cm wzrostu wyposaża się w kamizelki asekuracyjne (kapoki) w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas przepływu łodziami.
 • Grupy zorganizowane proszone są o odpowiednio wcześniejszy przyjazd w celu dokonania płatności oraz przygotowania grupy do wejścia zgodnie z rezerwacją.
 • Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać ze zwiedzania Kopalni po uprzednim zgłoszeniu takowej osoby/grupy osób i uzyskaniu zgody w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego oraz ustaleniu szczegółów organizacyjnych. Każda osoba z niepełnosprawnością powinna mieć swojego opiekuna.
 • Istnieje możliwość zabrania w podziemia wózków spacerowych i inwalidzkich, pod warunkiem posiadania przez nie funkcji składania w celu bezpiecznego umieszczenia ich na łodziach podczas przepływu.
 • Nie zaleca się zwiedzania Kopalni przez osoby cierpiące na klaustrofobię.
 • Podczas całego zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 • Turysta powinien bezwzględnie podporządkować się poleceniom przewodnika.
 • Turysta nie może wychodzić poza barierki na trasie i zdejmować kasku ochronnego w podziemiach.
 • W czasie przepływu łodziami turysta ma stosować się do zasad bezpieczeństwa podanych przez przewodnika, a w szczególności zabrania się: kołysania łodziami, wstawania, zmiany miejsc, wkładania rąk do wody i trzymania ich na burtach łodzi.
 • Przewodnik ma obowiązek odmówić zwiedzania osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź osobie, której zachowanie mogłoby zagrażać innym zwiedzającym.
 • Zabrania się zabierania ze sobą zwierząt.
 • Filmowanie i fotografowanie możliwe jest na zasadach określonych przez Przewodnika, z zachowaniem ustawowych zasad ochrony danych osobowych
 • Zarówno część powierzchniowa, jak i podziemna objęte są monitoringiem.
 • Zakup biletu równoznaczny jest z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

Sztolnia Czarnego Pstrąga

 • Zwiedzanie trwa około 45 minut. Polega na zejściu jednym z szybów krętymi schodami na głębokość około 30 metrów i przepłynięciu łodziami odcinka 600 m. Wyjście schodami następuje kolejnym szybem. Głębokość wody maksymalnie wynosi 1,10 m.
 • Zwiedzanie jest możliwe od 4 roku życia.
 • Ruch odbywa się wahadłowo pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. Informacja o godzinie i miejscu rozpoczęcia zwiedzania umieszczana jest na budynkach szybów.
 • Zwiedzanie następuje po wykupieniu biletu w kasie znajdującej się w Budynku Dydaktycznym zlokalizowanym przy szybie „Sylwester” lub poprzez internetowy system sprzedaży biletów.
 • Zaleca się zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, temperatura w części podziemnej wynosi około 10° C.
 • Podczas zwiedzania należy się bezwzględnie podporządkować poleceniom przewodnika.
 • W trakcie przepływu łodziami zabrania się: kołysania łodziami, wstawania, zamiany miejsc, wsadzania rąk do wody oraz trzymania dłoni na burtach łodzi.
 • Maksymalna ilość turystów w jednej łodzi wynosi 6 osób dorosłych. W przypadku zwiedzania sztolni przez dzieci, o ilości osób w jednej łodzi decyduje przewodnik.
 • Zwiedzającym poniżej 130 cm wzrostu zakłada się kamizelki asekuracyjne (kapoki) w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas przepływu łodziami.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz zażywania substancji odurzających.
 • Podczas całego zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 • W części podziemnej nie ma możliwości skorzystania z toalet, w związku z czym zaleca się wcześniejsze skorzystanie z toalet w Budynku Dydaktycznym.
 • Grupy zorganizowane proszone są o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie się w kasie Budynku Dydaktycznego przy szybie „Sylwester” w celu przygotowania grupy do wejścia i dokonania płatności.
 • Trasa zwiedzania nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przewodnik ma obowiązek odmówić zwiedzania osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź osobie, której zachowania mogłoby zagrażać innym zwiedzającym.
 • Zabrania się zabierania ze sobą zwierząt.
 • Filmowanie i fotografowanie możliwe jest na zasadach określonych przez Przewodnika, z zachowaniem ustawowych zasad ochrony danych osobowych.
 • Zarówno część powierzchniowa, jak i podziemna objęte są monitoringiem.
 • Zakup biletu równoznaczny jest z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW I VOUCHERÓW na stronie bilety.kopalniasrebra.pl