Regulamin zwiedzania

Zabytkowa Kopalnia Srebra

 • Zwiedzanie trwa ok. 90 minut z czego ok. 60 minut spędza się pod ziemią na głębokości 40,5 metra.
 • Prosimy o zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, gdyż temperatura w części podziemnej jest stała i wynosi 10 stopni Celsjusza.
 • Zwiedzanie rozpoczyna się od muzeum, gdzie obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia.
 • Maksymalna grupa zjeżdżająca na dół wynosi 25 osób.
 • Wejścia grup odbywają się co 20 – 25 minut.
 • Przed zwiedzaniem prosimy o skorzystanie z toalet, znajdujących się w holu Kopalni gdyż w części podziemnej nie ma możliwości z ich skorzystania.
 • Grupy zorganizowane proszone są o odpowiednio wcześniejszy przyjazd w celu dokonania płatności oraz przygotowania grupy do wejścia zgodnie z rezerwacją.
 • Podział grupy w celu wejścia na trasę zwiedzania dokonywany jest na miejscu, tj. w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego Zabytkowej Kopalni Srebra.
 • Trasa zwiedzania dostosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu takowej grupy w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i ustaleniu szczegółów organizacyjnych.
 • Istnieje możliwość zabrania w podziemia wózków spacerowych i inwalidzkich, pod warunkiem posiadania przez nie funkcji składania w celu bezpiecznego umieszczenia ich na łodziach podczas przepływu.
 • Turysta powinien bezwzględnie podporządkować się poleceniom przewodnika.
 • Turysta nie może wchodzić poza barierki na trasie i nie zdejmować kasku ochronnego w podziemiach.
 • W czasie przepływu łodziami turysta ma stosować się do zasad bezpieczeństwa podanych przez przewodnika i wejścia do łodzi zgodnie z jego wskazaniami.

Sztolnia Czarnego Pstrąga

 • Zwiedzanie trwa około 60 minut. Polega na zejściu jednym z szybów krętymi schodami na głębokość około 30 metrów i przepłynięciu łodziami odcinka 600 m. Wyjście schodami kolejnym szybem. Głębokość lustra wody maksymalnie wynosi 1,10 m
 • Ruch odbywa się wahadłowo pomiędzy szybami Ewa i Sylwester. Informacja o godzinie i miejscu rozpoczęcia zwiedzania umieszczana jest na budynkach szybów.
 • Zwiedzanie następuje po wykupieniu biletu u przewodnika w/g obowiązującego cennika.
 • Zaleca się zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, temperatura w części podziemnej wynosi około 10° C.
 • Podczas zwiedzania należy się bezwzględnie podporządkować poleceniom przewodnika.
 • Podczas przepływu łodziami zabrania się: kołysania łodziami, wstawania, zamiany miejsc, wsadzania rąk do wody.
 • Maksymalna ilość osób w jednej łodzi wynosi 6 osób.
 • Dzieciom do 1,40 m wzrostu zakłada się kamizelki asekuracyjne w celu dodatkowego zabezpieczenia.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 • W części podziemnej nie ma możliwości skorzystania z toalet.
 • Grupy zorganizowane proszone są odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie się u przewodnika w celu przygotowania grupy do wejścia i dokonania płatności.
 • Trasa zwiedzania nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przewodnik ma prawo odmówić zwiedzania osobie pod wpływem alkoholu, bądź osobie której zachowanie mogło by zagrażać innym zwiedzającym.

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW I VOUCHERÓW na stronie bilety.kopalniasrebra.pl