Polityka prywatności i podstawa prawna

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby realizacji rezerwacji jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. niezbędnym do realizacji rezerwacji na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  2. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych SMZT, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. do żądania od dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do realizacji rezerwacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji rezerwacji. W przypadku zgody na marketing bezpośredni produktów i usług SMZT, zgoda jest dobrowolna i nie ma konsekwencji niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje kategorie danych wskazane w formularzu oraz dane niezbędne do wystawienia FV.
 8. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. SMZT nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.