icon-news

Górny Śląsk z powietrza

Aktualności 16.07.2019

Kilkanaście specjalnych ekspozytorów muzealnych, a na nich Górny Śląsk z powietrza. To tytuł wystawy, która po raz pierwszy opuściła Muzeum Śląskie w Katowicach, by zagościć na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra – obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.  Wystawa przedstawia najciekawsze miejsca regionu w kontekście przedwojennych granic trzech państw – Polski, Czechosłowacji i Niemiec. Będzie można ją oglądać do 25 września

Wystawa składa się z 14 ekspozytorów zewnętrznych – 7- tzw. lotów, prezentujących podregiony i stojaka tytułowego. Rozmieszczone je w ośmiu punktach, przy budynku nadszybia kopalni i restauracji 10 stopni.

Turyści będą pod w dużym wrażeniem wystawy, która pokazuje nasz region z zupełnie innej perspektywy – uważa Mariusz Gąsior kierownik Działu Fotografii w Muzeum Śląskim w Katowicach i jednocześnie szef Sekcji Historycznej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, właściciela Zabytkowej Kopalni Srebra.

 

Wystawa prezentuje współczesny Górny Śląsk z lotu ptaka w kontekście historycznych przedwojennych granic trzech państw: Polski, Niemiec i Czechosłowacji. Składa się z 7 części – czyli lotów. Każdy z lotów ukazuje inną część regionu, regionu o zróżnicowanym krajobrazie i architekturze, który został ukształtowany przez odmienne kultury – polską, czeską i niemiecką.

Na wystawie znajdziemy takie miejsca jak: osiedle Nikiszowiec, dolinę Małej Panwi, radiostacja Gliwicka, osiedle tysiąclecia w Katowicach, Nysa i Prudnik. Z Tarnowskich Gór można tu zobaczyć hałdę popłuczkową kopalni Fryderyk – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO i węzeł kolejowy, największy w Polsce.

Wystawa była prezentowana do tej pory w Muzeum Śląskim. Po raz pierwszy opuściła jego mury, by promować region w innych miejscach. Padło na Zabytkową Kopalnię Srebra, która dwa lata temu, jako pierwszy obiekt w województwie śląskim pn. “Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach”, trafiła na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

“Terytorialnie wystawa odnosi się do Górnego Śląska rozumianego jako suma obszaru przedwojennego, autonomicznego polskiego województwa śląskiego (do 1939r.), przedwojennej niemieckiej prowincji górnośląskiej (do 1938 r.) oraz przedwojennej czechosłowackiej Ziemi Śląskiej (do 1928 r.) – czytamy na pierwszym ekspozytorze wystawy.

 

Pomysłodawcą wystawy jest Dawid Smolorz, tłumacz, dziennikarz, popularyzator historii Górnego Śląska, autor publikacji poświęconych tematyce regionalnej i środkowoeuropejskiej. Autorem zdjęć – berliński fotograf Thomas Vossebeck. Mobilny system wystawienniczy zaprojektowała z kolei katowicka firma Wzorro Design. W organizację wystawy z ramienia Muzeum Śląskiego jest w sumie kilkadziesiąt osób. Lista zaangażowanych partnerów wykracza poza granice regionu i kraju. Oprócz Muzeum Śląskiego są to Uniwersytet w Siegen oraz Instytut Hardera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią – Instytut Leibnitza.

Wystawę będzie można oglądać na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra do 25 września

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem