Aktualności

Zapraszamy
Do Zabytkowej Kopalni Srebra zapraszamy codziennie od 9:00 do 15:00.

Do Sztolni Czarnego Pstrąga zapraszamy w soboty i niedziele od 10:00 do 16:00.
Dodany 22 Mar 2017 przez smzt
Sztolnia: KOMUNIKAT
Informujemy, iż od 6 do 17 marca włącznie w Sztolni przeprowadzane będą coroczne prace konserwacyjne, dlatego w tych dniach obiekt będzie nieczynny.
Dodany 27 Feb 2017 przez smzt
Butelka z wiadomością od budowniczych kopalni srebra
Remont kopalnianej restauracji doprowadził do przypadkowego odkrycia zamurowanej butelki, w której znajdowała się wiadomość sprzed ponad 40 lat. Na lekko pożółkłej kartce wydobytej z jej wnętrza zapisano m.in. nazwiska robotników, którzy na początku lat 70-tych wznosili budynek nadszybia Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Nietypowego odkrycia dokonali pracownicy firmy budowlanej, którzy przeprowadzają obecnie w kopalni prace remontowe lokalu gastronomicznego. Już na wiosnę zostanie w nim uruchomiona restauracja o nawie 10°, nawiązująca do dziedzictwa górniczego Tarnowskich Gór.

Na wiadomości sprzed kilkudziesięciu lat znajduje się 13 nazwisk budowniczych kopalni, miejsce ich zamieszkania, a także niewyraźna pieczątka firmy wykonującej prace budowlane. Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej ustaliło, że wiadomość może pochodzić z 1973 roku. Wtedy to bowiem na plac budowy kopalni weszło m.in. Chorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego. Nazwa tej firmy pojawia się także na początku wiadomości.

Kartka była ukryta w szklanej butelce po alkoholu. Ponad 40 lat temu zamurowali w ją w jednej ze ścian robotnicy wznoszący budynek nadszybia Zabytkowej Kopalni Srebra.

Dla Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które było nie tylko inicjatorem, ale także społecznym wykonawcą odbudowy kopalni, odkrycie to ma charakter sentymentalny. Wiele osób nadal współpracujących z SMZT było bowiem mocno zaangażowanych w prace związane z udostępnieniem obiektu turystom. Być może udałoby się dotrzeć do osób wymienionych na kartce, spisać ich wspomnienia lub nawet pozyskać nieznane dotąd zdjęcia z budowy.

To nie jedyne nietypowe odkrycie jakiego dokonano w ostatnich latach w tarnogórskich zabytkach techniki. Pod koniec 2015 roku, w czasie sprzątania Sztolni Czarnego Pstrąga, nurkowie wydobyli z jej dna aparat fotograficzny. Mimo, że w wodzie przeleżał aż 6 lat, to wciąż posiadał sprawną kartę pamięci. Dotarcie do właścicieli było możliwe dzięki znajdującym się na niej zdjęciom.(smzt)
Dodany 21 Feb 2017 przez smzt
Wspólne badania pradziejów Miasteczka Śląskiego
Rejon Miasteczka Śląskiego, gdzie odkryto ślady bytności człowieka z epoki kamienia powinien być przedmiotem dalszych badań archeologicznych i fizykochemicznych, a rolę przewodnią w koordynacji i pozyskiwaniu środków na ten cel powinno objąć Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, od lat wspierające tego typu projekty.

Taka deklaracja padła podczas odbywającego się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim wernisażu wystawy „Odczytano z torfowisk. Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego”. Oprócz członków Stowarzyszenia, wzięli w niej udział przedstawiciele kilku renomowanych śląskich placówek naukowych, zainteresowanych wspólnymi badaniami najdawniejszych dziejów Miasteczka Śląskiego, a także samorządowcy, muzealnicy oraz archeolodzy z Bytomia i Dąbrowy Górniczej.

Ziemia tarnogórska to rejon mało znany archeologom. Ostatnie poważne badania na tym terenie przeprowadził pod koniec lat 20-stych XX wieku prof. Józef Kostrzewski - wyjaśniała archeolog dr Edelgarda Foltyn. Badania te doprowadziły wówczas do odkrycia osady mezolitycznej w jednej z dzielnic Tarnowskich Gór.

W ostatnich kilku latach Edelgarda oraz Eugeniusz Foltynowie odkryli na terenie Żyglina (dzielnica Miasteczka Śląskiego) ślady bytności ludzi z epoki kamienia. Stanowiska archeologiczne powstały m.in. na jednej z piaszczystych wydm, w lesie niedaleko huty cynku. Według archeologów, żyła na niej grupa wyspecjalizowanych myśliwych, zbieraczy i rybaków. Na niewielkiej głębokości odkryto wówczas kilkaset kawałków narzędzi krzemiennych. z epoki kamienia. Tarnogórska telewizja TG STACJA nakręciła o tym wydarzeniu obszerny program telewizyjny.

Część prac w terenie i interpretację wyników badań torfowisk przeprowadził z kolei Leszek Chróst z gliwickiej Pracowni Badań, Pomiarów i Ekspertyz Ekologicznych. Sądzi on, iż człowiek mógł zajmować się na wydmach również działalnością przemysłową w rozumieniu dawnych epok. Świadczyć mają o tym m.in. liczne kawałki węgli drzewnych wydobyte z pobliskich torfowisk oraz z niższych warstw wydmy. Badania fizykochemiczne wykazały, iż część z nich pochodzi z tego samego okresu co odnalezione przez archeologów krzemienie.

Radosław Zdaniewicz, prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Archeologów Polskich uważa, że odkryte przez państwa Foltynów obozowiska mezolityczne to jedne z nielicznych w Polsce znalezisk z tego okresu. Nie jest jednak do końca przekonany, czy aby na pewno odnalezione kawałki węgli drzewnych są związane z działalnością człowieka w okresie mezolitu. Jego zdaniem może to być efekt pożarów lasów, dlatego należy prowadzić dalsze badania, aby odnaleźć więcej śladów działalności człowieka na tym terenie.

W pracach badawczych brały udział także Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN z Zabrza. (smzt)
Dodany 16 Feb 2017 przez smzt
Miasteczko Śląskie: Ślady przemysłowej działalności człowieka sięgają prehistorii
Nie w średniowieczu, a w czasach prehistorycznych rozpoczęła się przemysłowa działalność człowieka prowadzona na obecnych terenach Miasteczka Śląskiego. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań, jakie w ostatnich latach przeprowadziło z dotacji Województwa Śląskiego Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także, w ramach własnych badań renomowane placówki badawcze z całego regionu.

Wyniki te zostaną zaprezentowane 15 lutego w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim podczas wystawy zatytułowanej ”ODCZYTANO Z TORFOWISK – Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego”.

Wystawa to swoistego rodzaju podsumowanie wieloletnich badań przeprowadzonych na licznych torfowiskach leżących w obecnych granicach Miasteczka Śląskiego. W pracach badawczych brały udział Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN z Zabrza.

W badaniach uczestniczyli także archeolodzy: dr Edelgarda Foltyn i dr Eugeniusz Foltyn z Czechowic-Dziedzic. Część prac w terenie i interpretację wyników przeprowadził z kolei Leszek Chróst z gliwickiej Pracowni Badań, Pomiarów i Ekspertyz Ekologicznych.

Wyjątkowe znaczenie badanych obszarów wynika z zachowania się tam holoceńskich torfowisk graniczących bezpośrednio z wychodniami skał kruszconośnych. Przez te tereny dodatkowo przebiega granica pomiędzy zlewniami Wisły i Odry. W tych warunkach naturalna erozja gruntu odsłaniała minerały skał kruszconośnych takich jak: malachit, kupryt, samorodki metali szlachetnych, hematyt (ochrę czerwoną), galena srebronośna i rudy cynku.

Zanieczyszczenia wytwarzane w wyniku działalności dawnych społeczności na badanym obszarze, osadzone w różnowiekowych warstwach torfowisk, pozwoliły wnioskować o możliwych metodach ich wytwarzania w przeszłości, co rzuca nowe światło na pradzieje ludności obszaru wyżynnego Europy Środkowej.

Na szesnastu planszach przedstawiono m.in. metody badania torfowisk, rodzaje kopalin i minerałów wydzielonych z różnowiekowych warstw torfu oraz ślady dawnych kultur znalezione na wydmach przy torfowiskach.

Na wystawie będzie można także poznać argumenty przemawiające za: istnieniem scentralizowanej władzy w pierwszym tysiącleciu naszej ery i wcześniej na obszarze Polski południowej, argumenty za istnieniem dawnego hutnictwa ołowiu w sąsiedztwie obecnie istniejącej Huty cynku w Miasteczku Śląskim oraz argumenty przemawiające za lokalizacją w rejonie Świerklańca zaginionej wsi Zversov wymienionej w bulli papieskiej z 1136 r.

Wystawę zorganizowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim będzie można oglądać od 16 lutego do 15 marca. (smzt)
Dodany 10 Feb 2017 przez smzt

<< Poprzednia 1 2 Następna >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Obiekty turystyczne Stowarzyszenia

Zaloguj