Historia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej


Ważniejsze daty dotyczące działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga.
Zobacz zdjęcia u dołu strony ->


1938 - powołanie zespołu roboczego w Tarnowskich Górach dla realizacji idei udostępnienia podziemi górniczych szerokiemu społeczeństwu i budowy kopalni pokazowej.

1957 - Sztygar Alfons Kopia upowszechnia wśród członków Komisji Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach idee udostępniania turystom podziemi, starych wyrobisk górniczych pod miastem i budowy kopalni - muzeum.

19.03.1953 - Powołanie Komitetu dla Spraw Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej. Powołanie władz nowej organizacji w mieście Tarnowskie Góry. Sztygar Alfons Kopia pierwszym przewodniczącym Zarządu.

11.1954 - Powołanie zespołu do opracowania założeń projektu wstępnego Kopalni Zabytkowej.

18.11.1954 - Pierwszy “Czwartek Tarnogórski” inaugurujący cykl spotkań ze społeczeństwem w mieście Gwarków.

8.02.1955 - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie (Katowicach) podejmuje uchwałę 6/87 w sprawie utworzenia Kopalni Zabytkowej i Muzeum Górniczo-Geologicznego w Tarnowskich Górach.

31.07.1955 - Pierwsza wystawa zbiorów zabytków Ziemi Tarnogórskiej przygotowana przez sekcję muzealną Stowarzyszenia i zorganizowana w restauracji przy ul. Sienkiewicza 12.

02.1955 - Ustawienie na Placu Gwarków zabytkowej Dzwonnicy Gwarków z XVI w. przeniesionej z terenu Bobrownik Śl.

20.07.1956 - Wybór pierwszego przewodniczącego Komitetu Dni Gwarków w osobie mgr Antoniego Gładysza.

1.05.1957 - Założenie przez Stowarzyszenie tygodnika Ziemi Tarnogórskiej “Gwarek”.

14-17.09.1957 - Organizacja przez Stowarzyszenie pierwszych “Dni Tarnogórskich Gwarków”. Udostępnienie dla zwiedzających Sztolni Czarnego Pstrąga w Parku w Reptach Śl.

07.1958 - Powołanie Społecznego Komitetu Odbudowy Kopalni Zabytkowej.

6.09.1958 - Otwarcie przez Stowarzyszenie muzeum w zabytkowym Domu Sedlaczka. Odsłonięcie na fasadzie ratusza rzeźby gwarka. Zorganizowanie pierwszej konferencji naukowej w czasie “Dni Tarnogórskich Gwarków”.

09.1958 - Wydanie pierwszego przewodnika wraz z planem miasta Tarnowskie Góry.

5.04.1959 - Przyjęcie nazwy “Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej”.

9.01.1960 - Urząd Górniczy dopuszcza do ruchu turystycznego “Sztolnię Czarnego Pstrąga”.

1.03.1960 - Przejęcie przez Stowarzyszenie budowy Kopalni Zabytkowej.

09.1961 - Odsłonięcie obelisku upamiętniającego uruchomienie maszyny parowej w Tarnowskich Górach. Odbudowa zabytkowej studni na tarnogórskim Rynku.

1964 - Umieszczenie przez Stowarzyszenie tablic na zabytkowych budynkach koloru zielonego.

3.04.1968 - Powstanie koncepcji utworzenia przy Kopalni Zabytkowej Skansenu Maszyn Parowych.

09.1970 - Opracowanie projektu budowy Skansenu Maszyn Parowych. Przejęcie przez Stowarzyszenie zdewastowanego budynku przy ul. Gliwickiej 4.

25.06.1972 - Przekazanie lokalnej społeczności wybudowanego w Reptach Śl. “Źródełka Młodości” przez członków koła Terenowego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

1974 - Ukończenie remontu budynku przy Gliwickiej 4, uruchomienie lokalu gastronomicznego “U Kopackiego”.

3.09.1976 - Udostępnienie do zwiedzania po 20 latach budowy Kopalni Zabytkowej.

1982 - W wyniku porozumienia z gminą żydowską w Warszawie, Stowarzyszenie użytkuje i ratuje przed dewastacją dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim przy ul. Gliwickiej.

4.04.1983 - Uruchomienie w Kopalni Zabytkowej przepływu łodziami w celu uatrakcyjnienia tego obiektu.

1989 - Wydanie pierwszego numeru wewnętrznej publikacji Stowarzyszenia “Kaganek”.

1.02.1990 - Utworzenie przy Stowarzyszeniu Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.

1.09.1991 - Organizacja pierwszego Pikniku Gwareckiego przez Stowarzyszenie na terenie Kopalni Zabytkowej.

28.01.1993 - Utworzenie przy Stowarzyszeniu Koła Przewodników Turystycznych.

27.05.1994 - Milionowy turysta w Kopalni Zabytkowej.

23.05.2000 - Sztolnię Czarnego Pstrąga zwiedza Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

4.12.2001 - Reaktywowanie z inicjatywy Stowarzyszenia “Bractwa św. Barbary” przy kosciele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

5.07.2002 - Przejęcie na własność od Gminy Tarnowskie Góry budynków przy ul. Gliwickiej 2 i 4 wraz z gruntem i zabudowaniami Kopalni Zabytkowej.

15.11.2003 - Wykup praw własności szybów Ewa i Sylwester na Sztolni Czarnego Pstrąga wraz z przyległym terenem.

14.04.2004 - Wpisanie Kopalni Zabytkowej Rud Srebrnonośnych oraz Sztolni Czarnego Pstrąga na prezydencką listę Pomników Historii.

2003-2004 - Odremontowanie staraniem Stowarzyszenia budynków przy ul. Gliwickiej 2 i 4 z okazji 50-lecia działalności tej organizacji na Ziemi Tarnogórskiej.