;
 ;

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Dowiedz się więcej o zwiedzaniu

Multimedialne Muzeum Górnictwa

Skansen Maszyn Parowych

Odwiedź nasze eksponaty

Środki europejskie w Zabytkowej Kopalni Srebra

PROJEKT W REALIZACJI


„Modernizacja bazy okołoturystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach”


Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 30 czerwca 2014 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja bazy okołoturystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach”. Projekt ten otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 442 979,32 zł. Cała wartość inwestycji opiewa na prawie milion złotych.

Podpisana umowa o dofinansowanie to wynik podjętych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej starań mających na celu ulepszenie infrastruktury okołoturystycznej na terenie Kopalni, dzięki czemu obiekt ten będzie miał szansę przyciągnąć więcej turystów, zainteresowanych organizowanymi wydarzeniami oraz atrakcjami turystycznymi. Realizacja projektu ma przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego standardu obsługi turystów odwiedzających Kopalnię Srebra.

Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia jednego z głównych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, którym jest „Stymulowanie dynamicznego rozwoju - przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, zachodzącego na komplementarnych płaszczyznach” oraz celu Priorytetu III Turystyka: „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu”. Inwestycja wpisuje się również w Cel działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, czyli „tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych”.

Umowa z wykonawcą została podpisana 8 sierpnia zeszłego roku. W ramach przewidzianych do realizacji prac planuje się między innymi: remont holu wejściowego przy kasach, salki kinowej i remont sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku Kopalni, remont holu „pod łupiną” i holu przed windą na piętrze Kopalni.

Planowana modernizacja istniejącej kotłowni węglowej została już zakończona w zeszłym roku, co bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego komfortu zwiedzania obiektu przez turystów oraz utrzymania niektórych ze zgromadzonych eksponatów w nienaruszonym stanie.

Zakończenie prac przewidziane jest w II kwartale 2015 r.
PROJEKT ZAKOŃCZONY


„Modernizacja infrastruktury transportu pionowego Zabytkowej Kopalni Srebra celem rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego regionu. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013”

Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia "Czarnego Pstrąga" jest członkiem:

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

Tel: 32 285 49 96
E-mail: bort@kopalniasrebra.pl

ul. Gliwicka 2
42-600 Tarnowskie Góry